Lailas og Flemmings Dagpleje i Hvalsø

                                                                                                                                   Stabilitet !

  

 

 Ferie mm. 

 

 

Vi informerer om datoer i god tid, så I kan holde ferie samtidig med os eller planlægge andet. Vil I gerne vide nu, præcis hvilke dage, vi har ferie det næste år frem i tiden, så ring til os. Ferieplanen hænger på opslagstavlen. 

 

Vi holder fri:

- dagen efter Kristi himmelfarts dag

- 3 uger om sommeren i skolernes ferie

- 1 uge i efteråret sammen med skolerne

- 5 dage i forbindelse med jul og nytår.

- 1 uge om vinteren sammen med skolerne

 

Dvs. 31 hverdage om året, hvor I selv skal sørge for pasning af jeres barn.

 

Bliver en af os syg, tilbyder vi alligevel pasning

Vikar: Hvis det skulle blive nødvendigt og en af os lægger sig syg, tilkalder vi en vikar (med børneattest), som er her  i huset sammen med den raske af os. Vi har endnu aldrig prøvet samtidig at være så syge begge to, at vi ikke kunne arbejde. Vores sygefraværs-procent i årene, vi har arbejdet som dagplejere, ligger mellem 0 og 1 %.


 

Der er ingen lukkedage

i forbindelse med pædagogiske dage o. lign.

 

Ingen møder i arbejdstiden. 

 

Kurser afholdes i fritiden.

 

Ingen gæstepleje fremmede steder eller hos nogen,

børnene ikke er trygge ved !

 

Ingen gæstebørn til os fra andre dagplejere.

 

 


 

Bliver børnene syge:

 

- Bliver jeres børn syge med feber, skal de være feberfri 1 døgn

- tyndskid og opkast  det samme (dog helst 2 døgn !) 

- Ved øjenbetændelse skal de have været i behandling 1 døgn, inden de kommer i dagpleje.

- Lus: (check børnene ugentligt med tættekam) -og behandling med lusemiddel, inden de kommer i dagpleje.

 

- Gør noget sygdom, at de er for trætte eller har ondt, har de det bedre hjemme ... uanset, at de ikke har feber  ... så vurder barnets almentilstand!

 

Vi vil dog selvfølgelig forsøge at gøre dagen tålelig for dem og ringer ikke børnene hjem i tide og utide, men vi ringer til jer for afhentning, hvis de er sløje og ikke trives.