Ferie mm.

 

Som udgangspunkt har vi pasning alle hverdage alle uger hele året.

(Dette gør, at alle forældre kan få det maksimale tilskud til pasningen alle måneder).

MEN som alle andre har vi og jeres børn behov for ferie, og vi forventer, at I eller bedsteforældre holder ferie med jeres barn. Når her ingen børn er, afholder vi så vores ferie.

 

Vi aftaler ferie - så alle børn holder ferie samtidig - på forældremøde.

Ferieplanen hænger på opslagstavlen. 

Forældrebestemt ferie:

 

- dagen efter Kristi himmelfarts dag

- 3 uger om sommeren i skolernes ferie

- 1 uge i efteråret sammen med skolerne

- ca. 5 dage i forbindelse med jul og nytår.

- 1 uge om vinteren sammen med skolerne

- Evt. 1-2 valgfrie dage (besked i god tid)

Bliver en af os syg, tilbyder vi alligevel pasning

 

Vikar: Hvis det skulle blive nødvendigt og en af os lægger sig syg, tilkalder vi en vikar/hjælper (godkendt af kommunen med børneattest og fremvisning af straffeattest), som er her  i huset sammen med den raske af os. Vi har endnu aldrig prøvet samtidig at være så syge begge to, at vi ikke kunne arbejde. Vores sygefraværs-procent i årene, vi har arbejdet som kommunale dagplejere og sidenhen som "private børnepassere" ligger mellem 0 og 1 %.

Der er ingen lukkedage

i forbindelse med pædagogiske dage o. lign.

Ingen møder i arbejdstiden. 

Kurser afholdes i fritiden.

Ingen gæstepleje fremmede steder eller hos nogen,

børnene ikke er trygge ved ! -og ingen gæstebørn fra andre dagplejere/ "private børnepassere"!

Bliver børnene syge:

- Bliver jeres børn syge med feber, skal de være feberfri 1 døgn

- tyndskid og opkast  det samme (dog helst 2 døgn !) 

- Ved øjenbetændelse skal de have været i behandling 1 døgn, inden de kommer i dagpleje.

- Lus: (check børnene ugentligt med tættekam) -og behandling med lusemiddel, inden de kommer i dagpleje.

- Gør noget sygdom, at de er for trætte eller har ondt, har de det bedre hjemme ... uanset, at de ikke har feber  ... så vurder barnets almentilstand!

Vi vil dog selvfølgelig forsøge at gøre dagen tålelig for dem og ringer ikke børnene hjem i tide og utide, men vi ringer til jer for afhentning, hvis de er sløje og ikke trives.

Alle rettigheder til alt på hjemmesiden (alle sider) tilhører ejer af hjemmesiden.