Lailas og Flemmings dagpleje i Hvalsø

                                                                    Privat pasning er tilskudsberettiget og dermed ca. samme pris som offentlig pasning.

                 

                          

 

 

 

 

Pris og tilskud

 

 

 

Privat børnepasning hos Laila og Flemming:

                      

Egenbetaling 2015:                    2.429 kr.       

 

 

- Egenbetaling + tilskud fra kommunen

betales til os senest første bankdag hver måned.

 

- Tilskuddet fra kommunen kommer

sidst på måneden på din nem-konto.

 

 

Til sammenligning:         Kommunale takster i 2015: (egenbetaling)

 

 

                                                               Vuggestue:     Lejre kommune:      3.635 kr.      

                                                                                      Holbæk kommune:   3.057 kr.

 

                                                               Dagpleje:        Lejre kommune:       2.555 kr.      

                                                                                      Holbæk kommune:   2.570 kr.

 

 

Pasning af os og hos os alle hverdage bortset fra, når vi har ferie 

... og ingen fremmed gæstepleje at forholde sig til !!!        (Ferie = 6 uger + 1 dag)

 


 

Vi har bl.a. udgifter til:

Skat - Pension - feriepenge - legetøj - aktiviteter - ture - barnevogne - Reklame/ Information - diverse hjælpemidler - forsikringer - vikarbetaling ved sygdom samt ekstra udgifter til vand/el/varme/slitage/rengøring/mad .

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

Vi justerer prisen i forbindelse med, at kommunen regulerer tilskuddet til privat pasning ved årsskiftet. Lejre kommune opererer med en betalingsfri måned, Holbæk gør ikke.

 

Hvis familien har mere end et barn i pasningstilbud - kommunalt eller privat - yder kommunen søskende rabat - dog max. 3 børn.

 

Kommunerne yder endnu ikke friplads (uden egenbetaling) i privat dagpleje.