Velkommen

Alle rettigheder til alt på hjemmesiden (alle sider) tilhører ejer af hjemmesiden.

VELKOMMEN!

Med privat pasning, har I mulighed for selv at vælge i god tid, hvem, der skal passe jeres barn.

Privat pasning er ikke at betragte som et dagtilbud, men er underlagt dagtilbudsloven. Bl.a. §78

Man kan søge tilskud til privat pasning, så egenbetalingen er cirka som kommunal pasning

Til at passe børnene, er vi to voksne, og dermed nærmest en mellemting mellem en lille vuggestue og en stor dagpleje.

Der er altid børn at lege med. Et passende antal børn og faste voksne - det giver en tryg hverdag med nærvær,

og vi har med vores livs- og erhvervs- erfaring en del at trække på.

Det er nemmere at få indflydelse, da vi ikke er underlagt en masse regler oppefra,men kan aftale tingene direkte med jer forældre, enten fra dag til dag eller ved et hurtigt forældremøde, som vi gerne indkalder til, hvis der er nogen, der føler behov for det.

Vi har hund og høns, og godkendt naturdagpleje med det grønne flag af Friluftsrådet siden 2012.

Børnene kommer ud hver dag under hensyntagen til børnenes forskelligheder.( Der er dog dage, hvor de mindste kun er ude, når de sover til middag - hvis de lige er startet og har brug for ekstra tryghed/nærhed eller dage, hvor det er meget koldt. De store er ude hver dag)

Ind imellem begiver vi os af sted med bus eller tog (mest i sommerhalvåret.)

Vi har 2 el-ladcykler med anhænger, så vi let kommer på skovtur eller lign.

Mest lokalt og/eller økologisk mad - et varmt måltid de fleste dage.

Motorik: Om vinteren er vi i hallen 1-2 timer om ugen med madrasser og bolde mm.

Rytmik: I løbet af vinteren har vi rytmik med musikpædagog fra Lejre musikskole. 8-10 gange.

Vi er godkendt  af kommunen, som er forpligtet til at føre tilsyn.

Vi kan om nødvendigt gøre brug af fys- eller talepædagog efter samråd med jer forældre.

 

Laila og Flemmings

PRIVATE PASNINGSORDNING 

i Hvalsø for børn ml. 0-3 år